EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 168, 7. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
7. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/334/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. mája 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

 

Protokol ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 607/2014 z 19. mája 2014 o rozdelení rybolovných možností podľa protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

27

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

29

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie)

39

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 610/2014 zo 14. februára 2014 o udelení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, v súvislosti so spoločným podnikom ECSEL ( 1 )

53

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

55

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 613/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]

68

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva

73

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2014 zo 6. júna 2014 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pracovné programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

95

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 616/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

103

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/335/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

105

 

 

2014/336/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2014, ktorým sa menia rozhodnutia 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EÚ, 2011/331/EÚ a 2011/337/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom [oznámené pod číslom C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/24)

117

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/339/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2014/25)

120

 

 

Korigendá

 

*

Korigendá k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 12/2014 z 8. januára 2014, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Salinātā rudzu rupjmaize (ZTŠ)] ( Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top