EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:085:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 085, 21. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.085.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 85

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
21. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 285/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zmlúv s priamym, podstatným a predvídateľným dôsledkom v rámci Únie a zabránenia vyhýbaniu sa pravidlám a povinnostiam (1)

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2014 z 20. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 287/2014 z 20. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/152/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/1/2014 z 18. marca 2014 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a o zrušení rozhodnutia Atalanta/3/2013

8

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/153/SZBP z 20. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

9

 

 

2014/154/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 1683]

10

 

 

2014/155/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie oleja zo semien koriandra ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 1689]

13

 

 

2014/156/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014, ktorým sa stanovuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori a mečiara veľkého v Stredozemnom mori a pre rybolov využívajúci populácie sardinky európskej a sardely európskej v severnom Jadranskom mori [oznámené pod číslom C(2014) 1717]

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top