EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:039:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 039, 8. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.039.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 39

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
8. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2014 z 30. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o kvasnice obohatené chrómom používané na výrobu výživových doplnkov a trihydrát laktátu chromitého pridávaný do potravín ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 120/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1981/2006 o podrobných pravidlách implementácie článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované organizmy ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 121/2014 zo 7. februára 2014 o povolení L-selenometionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

53

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 122/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 123/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 3. a 4. februára 2014 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2014

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/68/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Latvijas Banka

59

 

 

2014/69/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2014, ktorým sa Švédsku a Spojenému kráľovstvu povoľuje odchýliť sa od niektorých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [oznámené pod číslom C(2014) 559]  ( 1 )

60

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/70/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. januára 2014 o minimálnych zásadách pre prieskum a ťažbu uhľovodíkov (ako napríklad bridlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického štiepenia

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top