EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 293, 5. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.293.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
5. novembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu dočasného zrušenia colných preferencií a prijatia všeobecných ochranných opatrení na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1084/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Plátano de Canarias (CHZO)]

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1085/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Westfälischer Knochenschinken (CHZO)]

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1086/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Raschera (CHOP)]

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1087/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokiaľ ide o nahlasovanie metylbromidu

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v súvislosti so žiadosťami o dovozné a vývozné povolenia na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce halóny na kritické použitie v lietadle

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky kremelina (diatomová zemina) (1)

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1090/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Travia da Beira Baixa (CHOP)]

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1091/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa dvestošiestykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1092/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/635/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2013, ktorým sa menia rozhodnutia 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES, pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania [oznámené pod číslom C(2013) 7148]  (1)

40

 

 

2013/636/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/866/ES o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2013) 7162]  (1)

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top