EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:240:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 240, 7. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.240.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 240

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
7. septembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 861/2013 z 2. septembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 862/2013 z 5. septembra 2013, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Casatella Trevigiana (CHOP)]

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 863/2013 z 5. septembra 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 864/2013 zo 6. septembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/446/SZBP zo 6. septembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia)

21

 

 

2013/447/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o štandardnom faktore využitia kapacity podľa článku 18 ods. 2 rozhodnutia 2011/278/EÚ (1)

23

 

 

2013/448/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom C(2013) 5666]  (1)

27

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/449/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu VJA – EÚ č. 1/2013 zo 7. augusta 2013 o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1 Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť mimoriadnu situáciu Maurícia vzhľadom na konzervované tuniaky pruhované

36

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov – Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 

*

Poznámka pre čitateľov – Spôsob odkazovania na akty (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top