EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 347, 15. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.347.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 347

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
15. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2012 zo 14. decembra 2012 o oddelenom predaji regulovaných maloobchodných roamingových služieb v Únii (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa schvaľujú zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Castelmagno (CHOP)]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 802/2010 s ohľadom na úroveň výkonnosti spoločnosti (1)

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2012 zo 14. decembra 2012 o povolení prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 10287) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu vo výkrme, odstavčatá a ošípané vo výkrme a o zmene a doplnení nariadení (ES) č. 1332/2004 a (ES) č. 2036/2005 (držiteľ povolenia DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1207/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2012

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/782/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2012, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom C(2012) 8899]

20

 

 

2012/783/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2012 o uznaní Jordánskeho hášimovského kráľovstva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2012) 9253]  (1)

28

 

 

2012/784/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2012 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Rakúsko oznámilo pre určité priemyselné skleníkové plyny [oznámené pod číslom C(2012) 9256]

29

 

 

2012/785/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2012, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania nákaz zvierat a zoonóz na rok 2012 a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/807/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2012) 9264]

31

 

 

2012/786/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia na zabránenie zavlečeniu určitých chorôb vodných živočíchov do častí Írska, Fínska a Spojeného kráľovstva [oznámené pod číslom C(2012) 9295]  (1)

36

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/787/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu VJA – EÚ č. 1/2012 z 29. novembra 2012 o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1 Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť mimoriadnu situáciu štátov východnej a južnej Afriky vzhľadom na konzervované tuniaky a chrbtové filety z tuniaka

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 692/2012 z 24 júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 43/2012 a (EÚ) č. 44/2012, pokiaľ ide o ochranu manty druhu Manta birostris a niektoré rybolovné možnosti (Ú. v. EÚ L 203, 31.7.2012)

41

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1155/2012 z 5. decembra 2012, ktorým sa stoosemdesiaty tretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (Ú. v. EÚ L 335, 7.12.2012)

43

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top