EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 28. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. novembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2012/EÚ z 21. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES s cieľom zahrnúť množiteľský materiál lesných kultúr kategórie „kvalifikovaný“ a aktualizovať názvy orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2012/EÚ z 21. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu tretej krajiny a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie (1)

4

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (1)

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1107/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/730/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2012 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únii zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, pokiaľ ide o rokovanie o novom referenčnom rámci po roku 2014

18

 

 

2012/731/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 21. novembra 2012 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko)

19

 

 

2012/732/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 21. novembra 2012 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/002 DE/manroland, Nemecko)

20

 

 

2012/733/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES [oznámené pod číslom C(2012) 8548]  (1)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top