EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:092:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 92, 30. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.092.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
30. marca 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 281/2012/EÚ z 29. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovuje paušálna odmena za výkaz poľnohospodárskeho podniku od účtového roka 2012 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 (1)

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 285/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/181/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 26. marca 2012, ktorým sa Rumunsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

26

 

 

2012/182/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. marca 2012 o finančnom príspevku Únie na program kontroly organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty vo francúzskych zámorských departmánoch na rok 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 1954]

28

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008)

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/905/ES z 27. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008)

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/972/ES z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top