EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:081:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 81, 21. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.081.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 81

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
21. marca 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/5/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku)

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (1)

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (1)

7

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (1)

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 245/2012 z 20. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1187/2009, pokiaľ ide o vývoz mlieka a mliečnych výrobkov do Dominikánskej republiky

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 246/2012 z 20. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 247/2012 z 20. marca 2012 o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca marca 2012 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 248/2012 z 20. marca 2012, ktorým sa ruší pozastavenie podávania žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 07, s. 38)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top