EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 72, 10. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.072.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
10. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/145/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 o uzavretí protokolu schváleného medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 205/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o zdroje údajov a parametre údajov, ktoré majú nahlasovať členské štáty (1)

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 207/2012 z 9. marca 2012 o elektronických pokynoch na používanie zdravotníckych pomôcok (1)

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 562/2011, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2012 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii, a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 209/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 210/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 5. a 6. marca 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac marec 2012

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top