EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:296:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 296, 15. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.296.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
15. novembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1150/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1151/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov (1)

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1153/2011 z 30. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote (1)

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Zgornjesavinjski želodec (CHZO)]

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1155/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Šebreljski želodec (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kočevski gozdni med (CHOP)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1157/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky jednoškvrnnej v divízii IIIa a vo vodách EÚ v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1159/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1160/2011 zo 14. novembra 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (1)

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín (1)

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1163/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

33

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (1)

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/734/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2011, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

38

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/735/SZBP zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/736/SZBP zo 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

55

 

 

2011/737/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top