EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:277:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 277, 22. október 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.277.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 277

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
22. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1063/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1064/2011 z 18. októbra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky belasej vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1065/2011 z 18. októbra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu dlhochvosta tuponosého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón VIII, IX, X, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1066/2011 z 18. októbra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu dlhochvosta tuponosého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón Vb, VI, VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1067/2011 z 18. októbra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu stavridy ostrobokej a sprievodných vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb; v medzinárodných vodách zón XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1068/2011 z 21. októbra 2011 o povolení enzymatického prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, plemenné morky, morky chované na plemeno, iné menej významné druhy vtákov (okrem kačíc na výkrm) a okrasné vtáky (držiteľ povolenia spoločnosť BASF SE) (1)

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1069/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1070/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/701/SZBP z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/430/SZBP s cieľom aktualizovať zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

18

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/702/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 2/2011 zriadeného podľa článku 14 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb z 30. septembra 2011, ktorým sa nahrádza príloha III (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k dohode

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top