EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:153:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 153, 11. jún 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.153.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 153

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
11. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 541/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (1)

187

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 542/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok, na účely zohľadnenia smernice 2011/58/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie karbendazímu medzi účinné látky (1)

189

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/328/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júna 2011 o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2011) 3733]  (1)

192

 

 

2011/329/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júna 2011 o nezaradení dicloranu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2011) 3731]  (1)

194

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top