EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:147:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 147, 2. jún 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.147.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 147

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
2. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 536/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 537/2011 z 1. júna 2011 o mechanizme prideľovania množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Únii povolené na laboratórne a analytické použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 538/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 539/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/326/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 30. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Írsku

17

 

 

2011/327/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 1. júna 2011 o nakladaní s dokumentmi týkajúcimi sa civilných misií krízového riadenia a vojenských operácií EÚ a o zrušení rozhodnutia 2008/836

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top