EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 338, 22. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
22. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2010 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1240/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa od 1. júla 2010 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1241/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1242/2010 z 20 decembra 2010, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1243/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli vyrobené spoločnosťou Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (1)

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2011

37

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

42

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/92/EÚ z 21. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromukonazol medzi účinné látky (2)

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/795/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

47

 

 

2010/796/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/1/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

49

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/797/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2010 z 1. decembra 2010 o zmene a doplnení dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k dohode

50

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 291/10/COL zo 7. júla 2010 o uznaní schválených zón v Nórsku, pokiaľ ide o Bonamia ostreaeMarteilia refringens

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top