EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 348, 29. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.348.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 348

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. decembra 2009


Obsah

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

Strana

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

 

2009/1010/SVV

 

*

Rozhodnutie Správnej rady Europolu zo 4. júna 2009 o podmienkach týkajúcich sa spracovania údajov na základe článku 10 ods. 4 rozhodnutia o Europole

1

 

 

2009/1011/SVV

 

*

Rozhodnutie Správnej rady Europolu zo 4. júna 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá pre výber, predĺženie funkčného obdobia a odvolanie riaditeľa a zástupcov riaditeľa Europolu

3

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1295/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa od 1. júla 2009 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

9

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2009 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

10

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/1012/SZBP z 22. decembra 2009 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP

16

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/1013/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa Rakúskej republike povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

21

 

 

2009/1014/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

22

 

 

2009/1015/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú povinní mať letiskové víza

51

 

 

2009/1016/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/473/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou

53

 

 

2009/1017/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013

55

 

 

2009/1018/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady z 22. decembra 2009 o očkovaní proti sezónnej chrípke (1)

71

 

 

2009/1020/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 21. decembra 2009 o bezpečnej implementácii používania paliva s nízkym obsahom síry loďami kotviacimi v prístavoch Spoločenstva (1)

73

 

 

2009/1021/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/28)

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top