EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 312, 27. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.312.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
27. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1139/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zrušujú určité obsolentné právne akty Rady

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1140/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1141/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 17 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (CHOP)]

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1144/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1147/2009 z 26. novembra 2009, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2009 z 26. novembra 2009 o doručených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 677/2009

43

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/145/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre schvaľovanie krajových odrôd a odrôd zeleniny, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a sú ohrozené genetickou eróziou, a odrôd zeleniny, ktoré nemajú vlastnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach, a pre uvádzanie osiva týchto krajových odrôd a odrôd na trh (1)

44

 

*

Smernica Komisie 2009/146/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa opravuje smernica 2008/125/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi účinné látky (1)

55

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/851/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2009 o zriadení dotazníka na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch [oznámené pod číslom K(2009) 9105]  (1)

56

 

 

2009/852/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2009 o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne [oznámené pod číslom K(2009) 9083]  (1)

59

 

 

2009/853/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2009, na základe ktorého sa Francúzsko oprávňuje uzatvoriť dohodu s ostrovmi Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Novou Kaledóniou, Francúzskou Polynéziou, Wallisovými ostrovmi a ostrovom Futuna, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Francúzskom a týmito územiami zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Francúzska, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 [oznámené pod číslom K(2009) 9254]

71

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/854/SZBP z 20. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top