EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:263:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 263, 07. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.263.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 263

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
7. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 929/2009 zo 6. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2009 zo 6. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 931/2009 z 5. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického v ICES podoblasti 28.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 932/2009 z 5. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky tmavej v zóne VI, vo vodách ES oblasti Vb, vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 933/2009 zo 6. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót na dovoz výrobkov z odvetvia hydinového mäsa pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (1)

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/739/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú praktické opatrenia na výmenu informácií medzi členskými štátmi elektronickými prostriedkami podľa kapitoly VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu [oznámené pod číslom K(2009) 7493]  (1)

32

 

 

2009/740/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009, ktorým sa Francúzsku udeľuje výnimka podľa rozhodnutia 2008/477/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 2 500 – 2 690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2009) 7514]

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top