EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:181:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 181, 14. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.181.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 181

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 613/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa stanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie)

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 615/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2005/94/ES, pokiaľ ide o schválenie oddelení hydiny a oddelení s iným vtáctvom chovaným v zajatí s ohľadom na vtáčiu chrípku a dodatočné preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti na takýchto oddeleniach (1)

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2009/541/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 8. júla 2009, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

25

 

 

2009/542/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 8. júla 2009, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

26

 

 

Komisia

 

 

2009/543/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva vonkajším náterovým farbám a lakom [oznámené pod číslom K(2008) 4452]  (1)

27

 

 

2009/544/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch [oznámené pod číslom K(2008) 4453]  (1)

39

 

 

2009/545/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2009, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2009, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Holandsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2009) 5381]  (1)

53

 

 

2009/547/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/57/ES o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5515]  (1)

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top