EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 164, 26. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.164.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
26. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 550/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 551/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku) (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 552/2009 z 22. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 553/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa vyhlasuje osobitná verejná súťaž na ďalší predaj kukurice zo zberov predchádzajúcich zberu v hospodárskom roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, na trhu Spoločenstva

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 554/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2597/2001, pokiaľ ide o colné kvóty pre niektoré vína s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2009 z 25. júna 2009 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 431/2008 pre mrazené hovädzie mäso

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2009 z 25. júna 2009 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 412/2008 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

40

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (1)

42

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Prepracované znenie) (1)

45

 

*

Smernica Komisie 2009/70/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru medzi účinné látky (1)

59

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/492/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva do zvereneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) na pomoc v kampani proti slintačke a krívačke mimo Spoločenstva

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top