EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 116, 09. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.116.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 116

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2009 z 8. mája 2009 o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné samice králikov (držiteľ povolenia Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2009 z 8. mája 2009 o povolení nového použitia prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice [držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Danisco (UK) Limited] (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 479/2008

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

16

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/373/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 3219]

21

 

 

2009/374/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2009) 3390]  (1)

49

 

 

2009/375/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009 o financovaní pracovného programu na rok 2009 týkajúceho sa nástrojov odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat a zdravia rastlín

54

 

 

2009/376/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 3442]  (1)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top