EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 9, 14. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 9

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 18/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 19/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu voľné pracovné miesto, referenčné dátumy zberu údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 20/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2010 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (1)

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

12

 

*

Smernica Komisie 2009/1/ES zo 7. januára 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť (1)

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/20/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2008 z 10. novembra 2008 o ustanovení harmonogramu odstránenia colných sadzieb na výrobky uvedené v prílohe IV k dohode o pridružení

33

 

 

2009/21/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2008 z 26. novembra 2008 o vytvorení výboru pre colnú spoluprácu, o prijatí rokovacieho poriadku skupiny pre hospodársky dialóg a o zmene a doplnení rokovacieho poriadku niektorých podvýborov asociačného výboru

43

 

 

2009/22/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2008, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/23/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [oznámené pod číslom K(2008) 8625]

52

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top