EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:272:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 272, 14. október 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 272

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
14. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 995/2008 z 13. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2008 z 13. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/792/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

5

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

6

 

 

Komisia

 

 

2008/793/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2008 o oprávnenosti výdavkov, ktoré v roku 2008 vzniknú niektorým členským štátom v súvislosti so zberom a správou údajov potrebných na vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva [oznámené pod číslom K(2008) 4013]

11

 

 

2008/794/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2008 o pridelení dodatočných dní na mori Spojenému kráľovstvu v rámci divízie VIIe Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) [oznámené pod číslom K(2008) 5657]

15

 

 

2008/795/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2008 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku [oznámené pod číslom K(2008) 6026]  (1)

16

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/796/SZBP z 13. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

19

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top