EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 258, 26. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 258

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
26. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 940/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 941/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú forma a obsah účtovných údajov predkladaných Komisii na účely zúčtovania EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 942/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Époisses (CHOP)]

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Presunto de Campo Maior e Elvas alebo Paleta de Campo Maior e Elvas (CHZO), Presunto de Santana da Serra alebo Paleta de Santana da Serra (CHZO), Slovenský oštiepok (CHZO)]

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 944/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Salame S. Angelo (CHZO), Chouriço Azedo de Vinhais alebo Azedo de Vinhais alebo Chouriço de Pão de Vinhais (CHZO), Presunto do Alentejo alebo Paleta do Alentejo (CHOP)]

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 945/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru na hospodársky rok 2008/2009

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 946/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2008

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 947/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa pozastavujú vývozné náhrady pre biely a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 948/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa pozastavujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty patriace do sektoru cukru vyvážané bez ďalšieho spracovania

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 949/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 950/2008 z 25. septembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca september 2008 nariadením (ES) č. 327/98

63

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

66

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/753/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2008 o nezaradení metylbromidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 5076]  (1)

68

 

 

2008/754/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2008 o nezaradení dichlobenilu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 5077]  (1)

70

 

 

2008/755/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS [oznámené pod číslom K(2008) 5175]  (1)

72

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 642/2008 zo 4. júla 2008, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008)

74

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top