EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 188, 16. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
16. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 666/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 667/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 668/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k nariadeniu (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb, pokiaľ ide o pracovné metódy a prevádzkové postupy (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008 o vypĺňaní prílohy IC k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 670/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (CHZO)]

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 671/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2008

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/583/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. júla 2008, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/868/ES

21

 

 

2008/584/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/493/ES, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročné rozdelenie a minimálna čiastka, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa

26

 

 

Komisia

 

 

2008/585/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2008, ktorým sa vyníma výroba elektrickej energie v Rakúsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2008) 3382]  (1)

28

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN) č. 21 – Jednotné ustanovenia na homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vnútorného vybavenia.

32

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/586/SZBP z 15. júla 2008, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2007/871/SZBP

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top