EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 93, 04. apríl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 310/2008 z 3. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 311/2008 z 3. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 312/2008 z 3. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o prispôsobenie poplatkov Európskej agentúry pre lieky miere inflácie

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 313/2008 z 3. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1445/95 o podmienkach dovozu hovädzieho mäsa z Brazílie

11

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/42/ES z 3. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (1)

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/286/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/176/ES, pokiaľ ide o zoznam noriem a/alebo špecifikácií pre elektronické komunikačné siete, služby a súvisiace zariadenia a služby [oznámené pod číslom K(2008) 1001]  (1)

24

 

 

2008/287/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2008 o financovaní pracovného programu na rok 2008 týkajúceho sa nástrojov odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, blaha zvierat a zdravia rastlín

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top