EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:085:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 85, 27. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 85

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
27. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 274/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 275/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 276/2008 z 26. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/267/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008 o použití Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

7

 

 

Rada

 

 

2008/268/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

8

 

 

Komisia

 

 

2008/269/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby [oznámené pod číslom K(2008) 1072]  (1)

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top