EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 53, 27. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
27. februára 2008


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/146/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

1

 

 

2008/147/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

3

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

5

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

18

 

 

2008/148/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. marca 2007 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov, v ktorej je zaznamenané spoločné porozumenie o obnove a pozmenení Dohody o medzinárodnej spolupráci vo výskumných a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými

19

Dohoda vo forme výmeny listov, v ktorej je zaznamenané spoločné porozumenie o obnove a pozmenení Dohody o medzinárodnej spolupráci vo výskumných a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými

21

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov, v ktorej je zaznamenané spoločné porozumenie o obnove a pozmenení Dohody o medzinárodnej spolupráci vo výskumných a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými

49

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/149/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

50

Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

52

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top