EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 38, 13. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
13. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 122/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 123/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1535/2003, pokiaľ ide o dodacie lehoty hrušiek na hospodársky rok 2007/2008

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/105/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2008) 421]  (1)

9

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/106/SZBP z 12. februára 2008, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavskú republiku

15

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/107/SZBP z 12. februára 2008, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

19

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/108/SZBP z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

22

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/109/SZBP z 12. februára 2008 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii

26

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/110/SZBP z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top