EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:023:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 23, 26. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
26. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 63/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz dihydromyrcenolu s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 64/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2008 a na nasledujúce roky na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 66/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2008 a nasledujúce roky uplatniteľná na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2008 z 25. januára 2008, o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca január 2008 nariadením (ES) č. 327/98

17

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/76/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. januára 2008 týkajúce sa stanoviska, ktoré má Spoločenstvo zaujať v rámci Medzinárodnej rady pre kakao k predĺženiu Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2001

27

 

 

Komisia

 

 

2008/77/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. januára 2008, ktorým sa schvaľujú plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov proti tejto nákaze v Bulharsku na rok 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 270]

28

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/78/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 10. januára 2008 o opatreniach na zjednodušenie budúcich prechodov na euro [oznámené pod číslom K(2007) 6912]

30

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top