EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 283, 27. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
27. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2007 z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1261/2007 z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1263/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 290/2007, pokiaľ ide o potreby odvetvia rafinácie uvedené v článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový odstup pri hlasovej komunikácii zem-vzduch pre jednotný európsky vzdušný priestor (1)

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (1)

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1267/2007 z 26. októbra 2007 o osobitných podmienkach na poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa

53

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1268/2007 z 25. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa v zónach IIIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

55

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1269/2007 z 25. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky vo vodách Nórska južne od 62° severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

57

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1270/2007 z 25. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu molvy veľkej v zóne IIIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES); vo vodách ES III b, III c a III d pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1271/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

61

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/691/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2006 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/F/38.121 – tvarovky) [oznámené pod číslom K(2006) 4180]  (1)

63

 

 

2007/692/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2007, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré sú vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4) [oznámené pod číslom K(2007) 5125]  (1)

69

 

 

2007/693/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2007 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v Kanade [oznámené pod číslom K(2007) 5202]  (1)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top