EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:279:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 279, 23. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 279

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1230/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1231/2007 z 19. októbra 2007, týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1232/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 1964/2006 a (ES) č. 1002/2007, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v decembri 2007 v rámci colných kvót v sektore ryže

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/676/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 zo 14. júna 2007 v súvislosti s prílohou III k rozhodnutiu Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000, týkajúcou sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

15

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

21

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top