EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 257, 03. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2008 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1147/2007 z 1. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu halibuta tmavého v zóne 3 LMNO vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu beryxov v zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

11

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES z 25. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (1)

13

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES z 25. septembra 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť ustanovuje osobitný program Civilná justícia

16

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES z 25. septembra 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2007/636/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2007 pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na prieskum výskytu Salmonella spp. v stádach plemenných ošípaných, ktorý sa má vykonať v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2007) 4434]

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top