EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:226:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 226, 30. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 226

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. augusta 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 997/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 998/2007 z 28. augusta 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky v nórskych vodách zón I a II Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 999/2007 z 28. augusta 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tuniaka obyčajného v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Talianska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002, pokiaľ ide o kontroly v rámci vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva

15

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu III (1)

19

 

*

Smernica Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (1)

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/593/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. augusta 2007 o udelení troch dodatočných dní na mori Írsku a Spojenému kráľovstvu na pilotný projekt na zlepšenie údajov v súlade s prílohou II A k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 [oznámené pod číslom K(2007) 3983]

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozpočtové pravidlá platné pre Eurojust

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top