EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:213:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 213, 15. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 213

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
15. augusta 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 960/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 961/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. augusta 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 962/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 996/97, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 963/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom na výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 964/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colných kvót na ryžu s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách na hospodárske roky 2007/2008 a 2008/2009

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/560/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. augusta 2007, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie vzhľadom na možné zaradenie chlórantraniliprolu, heptamaloxyglukánu, spirotetramatu a nukleopolyhedrovírusu Helicoverpa armigera do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2007) 3669]  (1)

29

 

 

2007/561/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. augusta 2007, ktorým sa schvaľuje zmena a doplnenie programu eradikácie brucelózy hovädzieho dobytka v Taliansku na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokiaľ ide o brucelózu hovädzieho dobytka v Caserte v regióne Kampánia [oznámené pod číslom K(2007) 3692]

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top