EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 182, 12. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
12. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 809/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 týkajúce sa unášaných sietí

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 810/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 811/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 917/2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 812/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa otvára colná kvóta a zabezpečuje jej správa na bravčové mäso udelená Spojeným štátom americkým

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 813/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd od 2. do 6. júla 2007

15

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (1)

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/485/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. júla 2007, ktorým sa Rakúsku udeľuje oprávnenie uzavrieť dohodu so Švajčiarskom, ktorá obsahuje ustanovenia odchyľujúce sa od článku 2 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

29

 

 

Komisia

 

 

2007/486/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006 o konaní podľa článku 65 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (Vec COMP/F/39.234 – prirážka na zliatinu – opätovné prijatie) [oznámené pod číslom K(2006) 6765]

31

 

 

2007/487/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júla 2007 o pridelení dodatočných dní na mori Spojenému kráľovstvu v rámci divízie VIIe Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) [oznámené pod číslom K(2007) 3212]

33

 

 

2007/488/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2007, ktorým sa Taliansku v zmysle smernice Rady 92/119/EHS udeľuje výnimka na prepravu ošípaných určených na zabitie do bitúnku po verejných a súkromných cestách v rámci ochrannej zóny v Cremone [oznámené pod číslom K(2007) 3314]

34

 

 

2007/489/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky spojené s mimoriadnymi opatreniami na boj proti pseudomoru hydiny v Dánsku v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2007) 3315]

36

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top