EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:143:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 143, 06. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 143

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 618/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 620/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd od 28. mája do 1. júna 2007

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 621/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1483/2006, pokiaľ ide o množstvá určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa stanovujú podmienky pre experimentálny rybolov piesočnicovitých na rok 2007 v Severnom mori

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/385/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2006 o štátnej pomoci C 11/2005 (ex N 21/2005), ktorú chce Nemecko poskytnúť na výstavbu etylénovodu v Bavorsku [oznámené pod číslom K(2006) 4836]  (1)

16

 

 

2007/386/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2007, ktorým sa stanovujú množstvá metylbromidu, ktoré je v období od 1. januára do 31. decembra 2007 povolené používať na účely kritického použitia v Spoločenstve podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [oznámené pod číslom K(2007) 2295]

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top