EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 138, 30. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 580/2007 z 29. mája 2007 o vykonávaní dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2007 z 29. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2007 z 29. mája 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 583/2007 z 29. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1839/95, pokiaľ ide o evidenciu dovozov kukurice a cirku a oznámenia, ktoré majú vykonať príslušné členské štáty

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/360/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. mája 2007 o uzatvorení dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcich sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa

10

Schválené zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

12

Schválená zápisnica medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom

13

 

 

Komisia

 

 

2007/361/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska [oznámené pod číslom K(2007) 1979]

14

 

 

2007/362/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2007) 2088]  (1)

18

 

 

2007/363/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2007 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [oznámené pod číslom K(2007) 2099]  (1)

24

 

 

2007/364/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2007, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh klinček (Dianthus caryophyllus L., línia 123.2.38) s geneticky modifikovanou farbou kvetu [oznámené pod číslom K(2007) 2120]  (1)

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top