EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:092:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 92, 03. apríl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 369/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 370/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 361/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 371/2007, z 2. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 373/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/207/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby sa predĺžila platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2007) 532]  (1)

16

 

 

2007/208/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu Salmonella u moriek, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 1401]

18

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Rada

 

 

2007/209/ES

 

*

Odporúčanie Rady z 27. marca 2007 o aktualizácii všeobecných usmernení hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva pre rok 2007 a o vykonávaní politík zamestnanosti členských štátov

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top