EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:339:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 339, 06. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 339

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
6. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz banánov s číselným znakom KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT a ktorým sa stanovuje spôsob jej spravovania na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1790/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva

8

 

*

Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo, a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín (1)

12

 

*

Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (kodifikované znenie) (1)

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2006, ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov (Ú. v. ES L 281, 10.11.1979) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 128)

39

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top