EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:335:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 335, 01. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1758/2006 z 22. mája 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1759/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 104/2000 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry

3

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1760/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska k Európskej únii zavádzajú osobitné dočasné opatrenia na prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1761/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1762/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. decembra 2006

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1763/2006 z 30. novembra 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1764/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1765/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1766/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1767/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1768/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1769/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1770/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1771/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1772/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predpokladané bilancie dodávok olivového oleja a bravčového mäsa na Madeiru

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1773/2006 z 30. novembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1774/2006 z 30. novembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1775/2006 z 30. novembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

38

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskej únii

40

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/793/ES o ukončení konzultácie s Togskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

42

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2006, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2005/613/ES, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu polyesterových strižných vlákien s pôvodom inter alia v Saudskej Arábii [oznámené pod číslom K(2006) 5776]

45

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/865/SZBP z 28. novembra 2006, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2005/824/SZBP o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

46

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/866/SZBP z 30. novembra 2006, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

47

 

*

Jednotná Akcia Rady 2006/867/SZBP z 30. novembra 2006, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát Pozorovateľskej misie Európskej Únie (EUMM)

48

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/868/SZBP z 30. novembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2004/847/SZBP o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

50

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top