EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:312:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 312, 11. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
11. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1667/2006 zo 7. novembra 2006 o glukóze a laktóze (kodifikované znenie)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1668/2006 z 10. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006 z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (kodifikované znenie)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (kodifikované znenie)

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1671/2006 z 10. novembra 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

41

 

*

Smernica Rady 2006/91/ES zo 7. novembra 2006 o kontrole štítničky nebezpečnej (kodifikované znenie)

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/583/ES o opätovnom prerozdelení prostriedkov prijatých od Európskej investičnej banky na operácie v Konžskej demokratickej republike podľa 2., 3., 4., 5. a 6. ERF

45

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie rokov 2007 – 2013 [oznámené pod číslom K(2006) 5144]

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha nariadenia (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie ( 1 )

59

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom [oznámené pod číslom K(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top