EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 280, 12. október 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1504/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1505/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa implementuje nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s identifikáciou a registráciou oviec a kôz ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1506/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1507/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000, nariadenie (ES) č. 884/2001 a nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o podmienky používania kusov dubového dreva pri výrobe vín a označovanie a prezentáciu vín spracovaných týmto spôsobom

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1508/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa sedemdesiatyprvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1509/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1510/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1511/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1512/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 12. októbra 2006

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1513/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre vydávanie dovozných povolení pre produkty zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1514/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu rýb druhu Phycis blennoides v zónach V, VI a VII ICES (vody ES a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 k Spoločným konzulárnym predpisom o vízovej požiadavke pre držiteľov indonézskych diplomatických a služobných pasov

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top