EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:221:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 221, 12. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 221

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1221/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1222/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 944/2006, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Taliansku

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1223/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu okúnika v zóne 3M Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plávajúcimi pod vlajkou Španielska

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1224/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

7

 

*

Smernica Rady 2006/69/ES z 24. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky

9

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 1/2006 Spoločného výboru ES – Dánsko – Faerské ostrovy z 13. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II prílohy k protokolu 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej

15

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2006/11)

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top