EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:215:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 215, 05. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 215

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
5. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1190/2006 zo 4. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1191/2006 zo 4. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1458/2003, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty v odvetví bravčového mäsa

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2006 zo 4. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o zoznamy schválených závodov v členských štátoch ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1193/2006 zo 4. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1990/2004 stanovujúce prechodné opatrenia vo vinárskom sektore vzhľadom na pristúpenie Maďarska k Európskej únii

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1194/2006 zo 4. augusta 2006, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Portugalsku

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpísaní a dočasnom uplatňovaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

15

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

17

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2006 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

26

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2006 o rovnocennosti úradnej skúšky odrôd vykonanej v Chorvátsku ( 1 )

28

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo 6. júla 2006, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

30

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2006 o začatí vyšetrovania podľa článku 4 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 3516]

31

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom

38

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 24. júla 2006 o výmene bankoviek po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top