EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 120, 05. máj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
5. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 683/2006 z 27. februára 2006 týkajúce sa vykonávania Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 685/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 5. mája 2006

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 686/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 25. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 688/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o sledovanie prenosných spongiformných encefalopatií a špecifického rizikového materiálu v prípade hovädzieho dobytka vo Švédsku ( 1 )

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 689/2006 zo 4. mája 2006, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 691/2006 zo 4. mája 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 693/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2094/2005

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

17

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

19

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

22

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach

23

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania ochranných opatrení proti klasickému moru ošípaných v niektorých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2006) 1719]  ( 1 )

24

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/274/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom K(2006) 1897]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top