EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 93, 31. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

12

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 511/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 824/2000, pokiaľ ide o termín dodávky obilnín na intervenciu v niektorých členských štátoch v hospodárskom roku 2005/2006

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 515/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje prechodné opatrenie na hospodársky rok 2005/2006, pokiaľ ide o financovanie skladovania obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 31. marca 2006

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 518/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 519/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 520/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2006

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 521/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 522/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 523/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 525/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 526/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 527/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 528/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 529/2006 z 30. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 530/2006 z 30. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

62

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2006, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/683/ES, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

63

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o regionalizáciu pre Argentínu a vzory osvedčení na dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie [oznámené pod číslom K(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2152/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ako aj nariadenie (ES) č. 1549/2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu, a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati ( Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top