EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:089:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 89, 28. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 89

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 490/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2375/2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 492/2006 z 27. marca 2006 o dočasných a trvalých povoleniach niektorých doplnkových látok v krmivách ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 493/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2006 z 27. marca 2006, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v marci 2006 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2006 z 27. marca 2006, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v marci 2006 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2006 z 27. marca 2006, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2006 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

28

Protokol k dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

30

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

45

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/245/ES, Euratom, ktoré určuje podmienky poskytovania informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 845]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2006 o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa dovozu z Bulharska v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v tejto tretej krajine [oznámené pod číslom K(2006) 890]  ( 1 )

52

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 13. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2002/11 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2006/3)

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top