EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 84, 23. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
23. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 469/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 470/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1063/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 471/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa na rok 2006 stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1445/95, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 472/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa na rok 2006 ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1518/2003, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore bravčového mäsa

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ( 1 )

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 475/2006 z 22. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 476/2006 z 21. marca 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

31

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. jūna 2005 o schémach pomoci, ktoré Holandsko uplatnilo v prospech spoločnosti AVR na účely spracovávania nebezpečného odpadu [oznámené pod číslom K(2005) 1789]  ( 1 )

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 ( Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003 )

60

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1048/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh ( Ú. v. EÚ L 178, 9.7.2005 )

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top