EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:051:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 51, 22. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 51

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
22. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 305/2006 z 21. februára 2006, ktorým sa ukladajú osobitné obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám podozrivým z účasti na atentáte na bývalého libanonského premiéra Rafiqa Haririho

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2006 z 21. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2006 z 21. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 80/2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

11

 

*

Smernica Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2006 o existencii nadmerného deficitu v Spojenom kráľovstve

14

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 98/161/ES, 2004/228/ES a 2004/295/ES, pokiaľ ide o predĺženie opatrení s cieľom zabrániť úniku dane z pridanej hodnoty v sektore odpadu

17

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2006, ktorým sa schvaľuje technický akčný plán na zlepšenie poľnohospodárskej štatistiky na rok 2006 [oznámené pod číslom K(2005) 6068]

19

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES a rozhodnutie Komisie 2002/38/ES, týkajúce sa štatistických zisťovaní o sadoch určitých druhov ovocných stromov [oznámené pod číslom K(2005) 5963]

21

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/329/ES, pokiaľ ide o predĺženie uplatňovania prechodných opatrení týkajúcich sa tepelného spracovania hnoja [oznámené pod číslom K(2006) 263]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top